Wahwa erikoistuu uusien ja testaamattomien liiketoimintamallien luomiseen ja toteuttamiseen.

Globaalissa nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä pienet ja ketterät start-upit haastavat suuret yritykset disruptiivisilla liiketoimintamalleillaan, jotka ravistelevat kokonaisia toimialoja.

Suuret yritykset saavat kilpailuetunsa resursseista ja kompetensseista joiden rakentuminen on saattanut vaatia vuosikymmenien mittaiset investoinnit. Toimialan murroksissa yritysten ydinkompetenssit muuttuvat usein ydinjäykkyyksiksi, jotka estävät sopeutumisen muuttuneeseen ympäristöön.

Wahwa toimii tiedustelijana, joka kartoittaa alati kehittyvää ympäristöä. Me luomme uusia liiketoimintamalleja, testaamme niitä ja sopeutamme niitä kunnes ne ovat toimivia. Sen jälkeen etsimme toimijat, jotka saavat liiketoiminnan kasvamaan ja skaalautumaan.

CEO Eeva-Liisa Ylälahti
+358 40 5309596
eppu@wahwa.fi

Wahwa Research & Insight Oy
Lönnrotinkatu 19C3
00120 Helsinki
ID: 266 3273-5